Γιατί δεν προχώρησε ο «Σύνδεσμος Αθλητριών»;

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Συνεντεύξεις
13 Ιουνίου 2017

Στις 31 Μαρτίου 2008, ο ΠΣΑΚ ανακοίνωνε την απαρχή μιας προσπάθειας που στόχο θα είχε την λύση των προβλημάτων του γυναικείου μπάσκετ.

«Μια νέα σελίδα στο γυναικείο μπάσκετ άνοιξε ουσιαστικά από χθες 30 Μαρτίου 2008. Οι ελληνίδες  αθλήτριες δραστηριοποιούνται πιο δυναμικά από ποτέ αφού ο Σύνδεσμος Αθλητριών Καλαθοσφαίρισης (ΣΑΚ) ξεκινά ξανά τις εργασίες του. Σε μια συνάντηση που έλαβε χώρα στα γραφεία του ΠΣΑΚ, καθώς οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε οργανωτικό επίπεδο, έγινε ουσιαστικά η απαρχή μιας μεγάλης προσπάθειας παρουσία 45 καλαθοσφαιριστριών. Ο ΣΑΚ ήδη απαριθμεί 160 μέλη από την Α1 και την Α2 Εθνική Κατηγορία και έχει ως μεγάλο στόχο να πολεμήσει για τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν ειδικά τα τελευταία χρόνια τον χώρο του γυναικείου μπάσκετ.

Ο ΣΑΚ ενημερώνει όλες τις αθλήτριες της Α1 και της Α2 κατηγορίας γυναικών πως οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν Α) Στην Θεσσαλονίκη στις 25 Μαΐου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 στη αίθουσα του κλειστού θεάτρου Δήμου Συκεών, Κομνηνών 38 Συκές Β) Αθήνα 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη κι ώρα 16.00 στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ. Η παρουσία κρίνεται απαραίτητη ώστε από κοινού να πάρουμε αποφάσεις κι να διεκδικήσουμε όλα όσα δικαιούμαστε αλλά και για να παλέψουμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο του Γυναικείου μπάσκετ.» 

Όπως θα διαβάσετε παρακάτω στο Καταστατικό προβλέπονταν όλα όσα έπρεπε για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα βοηθούσε την ανάπτυξη του Γυναικείου Μπάσκετ στην χώρα μας. Όμως αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε ποτέ. Γιατί;

Το καταστατικό του Συνδέσμου όπως εγκρίθηκε από 20 αθλήτριες που ήταν οι ιδρυτές του Σωματείου στις 25/10/2014 ήταν το παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (Σ.Α.Κ.)

ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΛΑ ΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (Σ.Α.Κ.) με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το Σωματείο θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις συντομογραφίες, τις σφραγίδες, τη σημαία, τα σήματα και τα υπόλοιπα ενδεικτικά έγγραφα και σύμβολά του, τα αρχικά γράμματα «Σ.Α.Κ.».

ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ

Το Σωματείο έχει ενδεικτικά τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς:

α) Την προαγωγή, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αθλητριών Καλαθοσφαίρισης και ιδιαίτερα των Ελληνίδων, ως και την παροχή βοήθειας σε αυτές, εκπροσωπώντας τις ευθέως στις σχέσεις τους με αθλητικές αρχές, επιτροπές, κ.λ.π. (Υφυπουργείο Αθλητισμού, Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Υπουργεία, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Πρωτοβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα για την επίλυση αθλητικών διαφορών, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, διοικητικά, πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος κ.λ.π.).

β) Την σωστή αντιμετώπιση των Καλαθοσφαιριστριών από την Πολιτεία, τη διοίκηση του αθλητισμού και γενικά από τα Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικούς Συλλόγους, Αθλητικούς Ομίλους κ.λ.π.

γ) Τη δημιουργία ειδικού εντύπου ή περιοδικής επιθεώρησης για την προβολή και προώθηση των θεμάτων της γυναικείας καλαθοσφαίρισης και των μελών του Σωματείου.

δ) Την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, ατομικών και ομαδικών, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου,οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού και γενικά έναντι όλων εκείνων που τυχόν θίγουν τα δικαιώματα των μελών του στα πλαίσια της καλλιέργειας από αυτά του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.

ε) Την προστασία των μελών του από τις τυχόν σε βάρος τους πράξεις ή παραλείψεις των Διοικήσεων των Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Συλλόγων, Αθλητικών Ομίλων, Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, οργάνων Υπουργείων, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κ.λ.π., με την παράλληλη συμμετοχή μέλους της Διοίκησης του Σ.Α.Κ. στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές.

στ) Την άμεση συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τα λοιπά Σωματεία και Συνδέσμους Καλαθοσφαίρισης (Προπονητών, Διαιτητών, Π.Σ.Α.Κ. κ.λ.π.) καθώς και Ομοσπονδίες Καλαθοσφαίρισης και Σωματεία και Συνδέσμους Καλαθοσφαίρισης ξένων χωρών για την προώθηση και ανάπτυξη της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης και του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα.

ζ) Την συνεισφορά του στην ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, μέσω προτάσεών του προς τους φορείς που ασχολούνται και εμπλέκονται με το άθλημα της Καλαθοσφαίρισης, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση των απαραίτητων τυχών ενεργειών για την ευόδωση αυτών, σύμφωνα πάντα με τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και την προβλεπόμενη νομοθεσία.

η) Την συμμετοχή του Συνδέσμου σε υπερκείμενη Αθλητική Ομοσπονδία ή και Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Ευρωπαϊκών χωρών.

θ) Την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων προόδου της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία σωστών συνθηκών για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των σχετικών πρωταθλημάτων καλαθοσφαίρισης, με την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών από τα μέλη του, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ώστε να εκπληρωθούν οι παραπάνω όροι και συνθήκες.

ι) Να χορηγεί στα μέλη πληροφορίες σε επίπεδο νομικό, δημοσιονομικό, ασφαλιστικό, κοινωνικό και οργάνωσης.

ια) Τη μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του και την αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την επίλυσή τους.

ιβ) Τη δημιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται και επιβάλλονται για την επαγγελματική οργάνωση των καλαθοσφαιριστριών και την κάλυψη του τεράστιου κενού που υπάρχει στον τομέα της εξασφάλισης των καλαθοσφαιριστριών από τους κινδύνους που αναφύονται κατά την άσκηση και καλλιέργεια του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.

ιγ) Την αναγνώριση των καλαθοσφαιριστριών ως εργαζομένων και ως ιδιαίτερου κλάδου επαγγελματιών και την ανάλογη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία.

ιδ) Την Ασφάλιση των καλαθοσφαιριστριών, με τη δημιουργία του σχετικού φορέα, ο οποίος θα καλύπτει την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την παροχή σύνταξης με την αποχώρησή τους από την αγωνιστική δράση, είτε για λόγους ηλικίας, είτε για λόγους σοβαρού ατυχήματος, καθώς επίσης την παροχή εφάπαξ ενίσχυσης ή έκτακτων ειδικών βοηθημάτων προς τις καλαθοσφαιρίστριες στις οποίες συνέβη το ατύχημα ή είναι αναξιοπαθείς.

ιε) Την καθιέρωση του θεσμού των ελευθέρων μεταγραφών και μετακινήσεων των καλαθοσφαιριστριών κατά τα Ευρωπαϊκά και διεθνώς κρατούντα και τη δημιουργία των αναγκαίων όρων και συνθηκών ελεύθερης διάθεσης και προσφοράς των υπηρεσιών τους.

ιστ) Την κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του, οποιασδήποτε φύσης, σαν αντικείμενης και στη γενική αρχή του δικαίου και στην όλως εξαιρετική φύση των υπηρεσιών των καλαθοσφαιριστριών σε συνάρτηση με τη διάρκεια της δυνατότητας προσφοράς τους.

ιζ) Η μη συμμετοχή του Συνδέσμου σε οποιαδήποτε πολιτική παράταξη, προς εξασφάλιση της ακεραιότητας στην προάσπιση των συμφερόντων των μελών του έναντι οιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής Υπηρεσίας και Οργανισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα μέσα εκείνα που δεν αντίκεινται στους Νόμους, τους Κανονισμούς και την Ηθική. Έτσι η επιδίωξη των σκοπών του Συνδέσμου θα γίνει με τα πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενα μέσα:

α) Με τη δημιουργία εντευκτηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα , ή αναλόγων χώρων, για την πραγματοποίηση συναντήσεων, την ανταλλαγή απόψεων των μελών της περιοχής, τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση οργανωτικών θεμάτων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

β) Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας, που θα αποτελούνται είτε από μέλη του Συνδέσμου, είτε και από τρίτους, οι οποίοι θα διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για κάθε ζήτημα στο οποίο θα γίνεται έρευνα.

γ) Με την σύναψη συμβάσεων με διάφορους Οργανισμούς ή Φορείς, οι οποίοι θα καλύπτουν με μικρό τίμημα βιοτικές ανάγκες των μελών σε αισθητά χαμηλότερες τιμές και γενικά με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε μέσου επιβάλλεται στην συγκεκριμένη περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ

1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) και ο μέγιστος αριθμός είναι απεριόριστος.

2. Μπορούν να εγγραφούν σαν μέλη του Σωματείου όλες οι Ελληνίδες και ξένες αθλήτριες Καλαθοσφαίρισης, εν ενεργεία και μη, εφόσον έχει εκδοθεί γι ́ αυτές δελτίο από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

3. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με την συναίνεση όλων των μελών.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1. Κάθε μία που συγκεντρώνει τις πιο πάνω ιδιότητες και τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει σε κωλύματα εγγραφής και περιορισμούς, όπως ορίζονται στο νόμο και στις παρακάτω διατάξεις του καταστατικού, έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου.

2. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση της ενδιαφερομένης στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και η ενδιαφερόμενη έχει εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένης ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης η ενδιαφερόμενη έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής της είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το μέλος που εγγράφεται στο Σωματείο σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο οποτεδήποτε το επιθυμεί. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1. Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν ευσυνείδητα όσα ορίζονται στο Καταστατικό και τους Νόμους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο και τα υπόλοιπα μέλη.

2. Αν κάποιο μέλος παραβιάσει την παραπάνω υποχρέωσή του τήρησης του Καταστατικού και των Νόμων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του προς τα Σωματείο και τα υπόλοιπα μέλη, παρέχεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αποβολή του μέλους αυτού από τον Σύνδεσμο και τη διαγραφή του από τα σχετικά μητρώα.

3. Αποβολή μέλους επιτρέπεται και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου. Επίσης έχουν όλα τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζονται με το παρόν, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρώσει προηγουμένως τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Υποχρεούνται επίσης να εκπληρώσουν και τις πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου και ιδιαίτερα στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ομάδες εργασίας και μελέτης ή στις επιτροπές που ειδικά συγκροτούνται.

β) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις κανονικά.

γ) Να υποστηρίζουν, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συνθήκες προβάλλονται, τις διεκδικήσεις και τα συμφέροντα του Σωματείου.

δ) Να δείχνουν άψογη και υποδειγματική συμπεριφορά τόσο μεταξύ τους, όσο και σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή όργανο έχει σχέση με τον Αθλητισμό και γενικά να ζουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να τους επαινεί το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο βρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 9ο ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

1. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:

α) Όποια δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας της.

β) Όποια έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποια έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) Όποια έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά της δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποια έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/99, δηλ. για παράβαση τήρησης των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.

ε) Το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.

Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

2. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονεμηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ο τίτλος του επίτιμου μέλους του Σωματείου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο Σωματείο ή τον αθλητισμό. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΟΡΟΙ

1. Οι πόροι του Σωματείου είναι:

α) Τα ποσά που προέρχονται από εγγραφές, συνδρομές, ή έκτακτες εισφορές των μελών.

β) Οι διάφορες δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα κληροδοτήματα, οι οικονομικές ενισχύσεις, οι εισπράξεις από ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, γιορτές, αγώνες κ.λ.π.

γ) Οι κρατικές, δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις, όπως και κάθε άλλη είσπραξη από νόμιμη αιτία.

2.Η διάθεση των κεφαλαίων του Σωματείου γίνεται μόνο κατόπιν δικαιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του, υπέρ των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΓΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1. Το ύψος της εφάπαξ εγγραφής των μελών και της ετήσιας συνδρομής τους θα καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Για την αρχή τα ποσά αυτά καθορίζονται στο ύψος των τριάντα (30,00) € για εφάπαξ εγγραφή και τριάντα (30,00) € για ετήσια συνδρομή. Τα ιδρυτικά μέλη απαλλάσσονται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το πρώτο έτος λειτουργίας του Συλλόγου.

3. Οι ετήσιες συνδρομές θα καταβάλλονται είτε εφάπαξ μέσα στον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους, είτε σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα καταβάλλεται τον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους, η δε δεύτερη το αργότερο μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος. Η καταβολή των εφάπαξ εγγραφών και των ετήσιων συνδρομών θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφη απόδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας, στην οποία το Σωματείο τηρεί λογαριασμό.

4. Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας συνδρομής του μέλους μετά τη λήξη του οικονομικού έτους θα συνεπάγεται τη διαγραφή του, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή και παρέλθει προθεσμία 15 ημερών από την αποστολή της επιστολής.

5. Το μέλος που διαγράφηκε για τον παραπάνω λόγο μπορεί να επανεγγραφεί μόνο εφόσον πληρώσει όλες τις οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της επανεγγραφής του συνδρομές και εγκρίνει την επανεγγραφή του η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κάθε μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει απαραίτητα να είναι ταμειακά τακτοποιημένο, μέχρι και το έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ - ΔΩΡΗΤΕΣ - ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ:

Το Σωματείο για να ενισχύσει την οικονομική του θέση μπορεί να εγγράψει συνδρομητές πρόσωπα που προσφέρονται να καταβάλουν τακτικές ετήσιες συνδρομές τουλάχιστον διακοσίων (200,00) Ευρώ.

ΔΩΡΗΤΕΣ:

Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Δωρητές του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:

Ευεργέτες του Σωματείου γίνονται όσοι προσφέρουν στο Σωματείο για την ευόδωση των σκοπών του οικονομική ενίσχυση πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000,00) Ευρώ.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ:

Μεγάλοι ευεργέτες γίνονται όσοι προσφέρουν στο Σωματείο για την ευόδωση των σκοπών του οικονομική ενίσχυση πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ. Στους Μεγάλους Ευεργέτες τοποθετείται η εικόνα τους στις αίθουσες του Συνδέσμου, μαζί με πινακίδα, στην οποία γράφεται το όνομα και ο τίτλος τους, ως και η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ανακηρύχτηκαν Μεγάλοι Ευεργέτες. Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών χαράσσονται σε ιδιαίτερους πίνακες, που θα τοποθετούνται στα γραφεία του Συνδέσμου. Επιτρέπεται στο Σωματείο, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, να συνάπτει συμβάσεις χορηγίας ή διαφήμισης με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητάς του, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΒΙΒΛΙΑ

1.Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων - Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

2.Τα βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, δηλ. από Πρόεδρο, Α ́ Αντιπρόεδρο, Β ́ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και εννιά (9) Συμβούλους.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από μέλη του Σωματείου.

3.Απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτ ων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών, ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τους συζύγους, τα τέκνα τους, γονείς και τα αδέλφια τους, ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

4.Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

5.Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1.Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχόμενη από την μετά τις

αρχαιρεσίες συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου της τριετίας.

2.Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, η οποία συγκαλείται προς τούτο, με μυστική, δια ψηφοδελτίου, ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των παρόντων και δικαιουμένων ψήφου μελών.

3.Το κατά τα ανωτέρω εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εκλογή του και αμέσως συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή μετά από μυστική ψηφοφορία, του Προέδρου, Α ́ Αντιπροέδρου, Β ́ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία και των υπολοίπων Συμβούλων, δυναμένων να αναλάβουν ειδικές αρμοδιότητες που θα καθοριστούν από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί βάσει του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ., συνεδριάζει δε έγκυρα και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται οχτώ (8) τουλάχιστον μέλη του.

2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου του Συμβουλίου.

3. Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κατά τα 2/3 λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή εκπτώσεως, συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του. Εξαιρούνται μόνο οι αποφάσεις εκείνες που υπόκεινται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς, που αφορούν και ρυθμίζουν την εύρυθμη λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του Σωματείου, των διαφόρων εγκαταστάσεων και

γραφείων του κ.λ.π., εκτός από τα θέματα, που ρυθμίζονται υποχρεωτικά από το παρόν καταστατικό ή τις κείμενες διατάξεις.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί μέλος του, ή ακόμη και οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, το οποίο είναι ταμειακά τακτοποιημένο, να προβεί σε επιχείρηση συγκεκριμένης πράξεως, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει τριμελείς επιτροπές, αποτελούμενες από μέλη του Σωματείου που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, προκειμένου να διοργανώσουν διαλέξεις, εκδηλώσεις,επιμορφωτικά σεμινάρια κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί σε περισσότερες από μία θέσεις ή ιδιότητες του Σωματείου, εκτός αυτής του μέλους της Διοικήσεως και του εκπροσώπου του Σωματείου στις υπερκείμενες ομοσπονδίες.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία (1) φορά το μήνα, έκτακτα δε και για ορισμένα θέματα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) μέλη του.

2.Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται παραιτημένο.

ΑΡΘΡΟ 21ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον πάσης αρχής, Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Πολιτικής, Αθλητικής, κ.λ.π. και γενικά σε όλες του τις σχέσεις προς τρίτους.

2. Επιβλέπει και παρακολουθεί την ακριβή τήρηση των όρων του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων που έλαβε η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., διακόπτει και λύει αυτές, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

4. Προεδρεύει στις Γενικές Συνελεύσεις, δίνει το λόγο στους ζητούντες τούτον κατά σειρά, αφαιρεί τούτον από τους παρεκτρεπόμενους, διακόπτει και λύει οποιαδήποτε συνέλευση είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών.

5.Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις των εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών.

6. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς επίσης και όλη την αλληλογραφία του Σωματείου.

7. Ο Πρόεδρος μπορεί να κάνει ανάληψη μερική ή ολική από τις καταθέσεις του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι απών ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Α ́ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. έχοντας πλήρεις αρμοδιότητες. Αν κωλύεται κι αυτός ή είναι απών, τον αναπληρώνει ο Β ́ Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του Β ́ Αντιπροέδρου, ο μεγαλύτερος σε ηλικία Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και όλα τα έγγραφα του Σωματείου, φυλάει τα βιβλία, έγγραφα και τη σφραγίδα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας καθαρογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τηρεί τα βιβλία του Σωματείου και γενικά βοηθάει το Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και όταν αυτός απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά.

ΑΡΘΡΟ 25ο ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας πραγματοποιεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, υπογράφει δε μαζί με τον Πρόεδρο τις διπλότυπες αποδείξεις των εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών.

2. Κρατάει τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου και συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κίνησης, που τις υποβάλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε τετραμηνίας. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα.

3. Καταθέτει τα εισπραττόμενα χρήματα στην Τράπεζα που τηρείται ο λογαριασμός του Σωματείου, εξαιρέσει ενός ποσού που καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., το οποίο θα καλύπτει τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες.

4. Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. προς έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. Συντάσσει τον Απολογισμό κάθε έτους, τον Ισολογισμό, ως επίσης και τον Προϋπολογισμό, τους οποίους, αφού εγκριθούν από το Δ.Σ., τους υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για την τελική τους έγκριση.

6. Ο Ταμίας μπορεί να κάνει ανάληψη μερική ή ολική από τις καταθέσεις του Σωματείου, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

7. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει και άλλο μέλος του, το οποίο δύναται να κάνει ανάληψη από τις καταθέσεις του Σωματείου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Προέδρου και του Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 26ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 27ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου και συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που το αποφασίζει το Δ.Σ., ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση, που πρέπει να περιέχει και τα θέματα για συζήτηση. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από γενική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, η οποία δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Συνέλευση και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά από τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, αποφασίζει δε έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

3. Η πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

4. Η Γενική Συνέλευση που ματαιώθηκε γιατί δεν είχε απαρτία, καλείται ξανά μέσα σε τρεις (3) ημέρες το λιγότερο και δέκα (10) το περισσότερο από την ημερομηνία της ματαιωθείσης, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με την ίδια ημερήσια διάταξη θεμάτων, χωρίς νέα πρόσκληση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

5. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του.

6. H Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο κάθε χρόνου. Στη διάρκειά της γίνεται λογοδοσία, απολογισμός και συζήτηση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου. Επίσης διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει καταρτιστεί μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα της Συνέλευσης. Στην Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους, καθώς επίσης και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

7. Το οικονομικό έτος αρχίζει στη 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.

8. Κάθε τρίτο χρόνο και κατά τους μήνες Απρίλιο έως Αύγουστο γίνεται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή νέου δεκαπενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

9. Η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει τους συνδρομητές, δωρητές, ευεργέτες και μεγάλους ευεργέτες.

ΑΡΘΡΟ 28ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τα εκλεγέντα μέλη, τα άλλα δε δύο μέλη θεωρούνται ως γραμματείς.

2. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Εφορευτική Επιτροπή πραγματοποιεί τη διαλογή των σταυρών προτίμησης και εν συνεχεία ανακηρύσσει τους εκλεγέντες κατά την σειρά επιτυχίας τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη της σειράς επιτυχίας, οπότε ο ευνοηθείς από την κλήρωση προηγείται στην τελική κατάταξη.

3. Οι υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στο Δ.Σ. πέντε ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Καταρτίζεται ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για τα μέλη του Δ.Σ. και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Μπορούν να τεθούν σταυροί προτίμησης σε κάθε κατηγορία υποψηφίων μέχρι κατ ́ ανώτατο όριο τον αριθμό των εκλεγομένων. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό.

ΑΡΘΡΟ 29ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, έχει σαν έργο της να παρακολουθεί και να ελέγχει τις εισπράξεις και τις πληρωμές, γενικότερα δε την οικονομική διαχείριση κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλλει στο Δ.Σ. και τις Γενικές Συνελεύσεις τις σχετικές εκθέσεις για τους πιο πάνω ελέγχους.

Στις εργασίες της Επιτροπής αυτής προϊσταται το μέλος που έλαβε τις περισσότερ ες ψήφους και επί ισοψηφίας αυτός που θα ευνοηθεί από τον κλήρο.

ΑΡΘΡΟ 30ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τροποποίηση του Καταστατικού και για διάλυση του Σωματείου, απαιτείται όμως η παρουσία των μισών πλέον ενός μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

2. Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. περί σωματείων, μετά δε το πέρας της εκκαθαρίσεως η περιουσία που τυχόν απομείνει περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 31ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Για την αρμονική και απρόσκοπτη λειτουργία του Συνδέσμου και την ευόδωση και πραγματοποίηση των σκοπών του είναι απαραίτητος ο σεβασμός των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, των Κανονισμών και Αθλητικών Αρχών, των συναφών διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, όπως και όλων γενικά των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Οποιεσδήποτε παραβιάσεις συμβούν, είτε με πράξη, είτε με παράλειψη από κάποιο μέλος του Σωματείου, σχετικά με τα πιο πάνω αναφερόμενα, εκτός από άλλες απειλούμενες κυρώσεις των αρχών, έχει σαν αποτέλεσμα να επιβληθούν στο μέλος αυτό και πειθαρχικές κυρώσεις, που μπορούν να φτάσουν μέχρι και την αποβολή του υπαιτίου από το Σωματείο και οι οποίες επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σαν πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται με το παρόν: α) Η έγγραφη παρατήρηση β) Η αυστηρή έγγραφη επίπληξη γ) η απομάκρυνση από τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου μέχρι έξι (6) μήνες και δ) Η οριστική διαγραφή από τα μητρώα του Συνδέσμου, κατόπιν έγγραφης καταγγελίας δύο τουλάχιστον μελών του Συνδέσμου, στην οποία πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα αυτών.

4. Προϋπόθεση επιβολής οποιασδήποτε ποινής είναι η προηγούμενη κλήση του μέλους για απολογία σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία προσκομίζει οποιοδήποτε μέσον έχει για την υπεράσπισή του.

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για πειθαρχική ποινή μέλους λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα, εκτός από την περίπτωση διαγραφής, οπότε χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

6. Για μεγαλύτερη προάσπιση της προσωπικότητας των μελών, αλλά και της λειτουργίας του Συνδέσμου, η Γενική Συνέλευση μπορεί, μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους, ή να ακυρώσει την απόφαση του Δ.Σ. που επιβάλλει πειθαρχική κύρωση, ή να την επικυρώσει.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Το παρόν Καταστατικό που αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές κατ ́ άρθρο και στο σύνολο, θα ισχύσει δε από την εγγραφή του στα τηρούμενα Βιβλία των Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και υπογράφεται ως εξής:

Θεσσαλονίκη 25-10-2004

1. ΒΑΡΔΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, 2. ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ, 3. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, 4. ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, 5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, 6. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΑΛΙΝΑ, 7. ΔΟΛΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, 8. ΔΙΑΒΟΛΕΜΕΝΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ, 9. ΣΚΟΥΤΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 10. ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΛΜΙΡΑ, 11. ΧΑΤΖΗΖΟΓΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, 12. ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΝΙΚΗ, 13. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΗ, 14. ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΥ ΖΩΗ, 15. ΣΕΒΔΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΩ, 16. ΤΟΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 17. ΠΡΑΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, 18. ΠΟΛΥΜΕΝΗ ΣΙΣΣΥ, 19. ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΟΛΓΑ, 20. ΑΥΘΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ

 


 


Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 226 επισκέπτες και κανένα μέλος